Yoga og Alignment 

– indgangen til at opnå et sundere, mere balanceret og holistisk liv

Uddrag af interview med Iyengar Yoga lærer Gitte Bechsgaard. Udgivet i Iyengar Yoga foreningen, Danmark, foråret 2021.

Af: Tine Lassenius, Iyengar yoga lærer og erhvervs coach

Jeg møder Gitte Bechsgaard på zoom en smuk solskinsmorgen med blomstrende æbletræer til et nærværende interview om at holde fast i sin daglige yoga praksis (sadhana) uanset hvad – om at omfavne corona pandemiens restriktioner, og vælge at bruge tiden til at skrive en bog om Alignment.

Hvad optager dig lige nu?

Mine elever haft meget brug for jyotish konsultationer (vedisk astrologi), for at give dem overblik, klarhed og mental støtte. Desuden har jeg lidt uventet brugt de sidste 15 måneder på at skrive bogen Yoga and Alignment: From the Upanishads to B.K.S Iyengar sammen med min kollega Gillian McCann. Normalt rejser jeg rundt for at undervise i Europa og Nordamerika, men da corona krisen pludselig ramte, var det en kærkommen mulighed for yderligere fordybelse, så vi skrev bogen færdig. For mit vedkommende er den skrevet både i Canada, Indien, Danmark og Taiwan, så hvert kapitel har sine helt egne steder, minder og refleksioner for mig. Den er nu udgivet via Cambridge Scolars Publishing på engelsk. 

Hvordan forstår du Alignment som begreb, og hvordan vil du oversætte det?

Det er tankevækkende, at vi indenfor IYENGAR® yoga undervisning anvender begrebet alignment så meget, selvom det faktisk er svært at oversætte og forstå fyldestgørende. Hvis vi kigger på begrebet i de Vediske yogaskrifter, så har det mange dimensioner, og alene på Sanskrit findes der ca 10 ord, der beskriver det.

Alignment f.eks. forklaret som en højere spirituel energi eller etisk lov (sanskrit: Rta), som vi må følge for at være sunde og leve et spirituelt liv. Dette princip (Rta) manifesterer sig i hvert individ som vores spirituelle livsretning (dharma), og også som et balancerende princip for optimal sundhed og velvære. Så begrebet opstår altså i krydsfeltet mellem en særlig spirituel livsretning og en evig stræben efter at balancere og skabe symmetri på et kropsligt plan.

Det engelske ord Alignment er derfor heller ikke særligt dækkende i forhold til de gamle yogaskrifter.  Det gode er, at hvis vi først begynder at arbejde med kroppens intelligens, så får vi det bedre. Det giver inspiration til at stræbe efter at leve i konstant Alignment. På den måde opfatter jeg Alignment som det vigtigste princip for et sundere liv og en bedre verden; for en sund og balanceret krop, psyke og sjæl.

Det optager mig meget, at Iyengar yoga elever skal lære, at alignment er et vidtrækkende holistisk princip, og at det ikke kun handler om at skabe symmetri og balance i kroppen.

 

Hvad forbinder du med Alignment, og hvordan praktiserer vi det?

Jeg forbinder alignment med mange vigtige værdier i livet, men mest af alt repræsenterer det en spirituel livsretning, med udgangspunkt i krop og psyke. Mange gange lærer vi om alignment ved dets modsætning “misalignment”, hvor vi bør være særligt opmærksomme på at arbejde med vores skyggesider, og ubalancer. I yoga praksis lærer vi at være følsomme overfor små ubalancer sådan, at de kan korrigeres uden at vokse til store uoverkommelige problemer. Vores praksis er en slags “reset-botton” som kan hjælpe os til at genfinde balance i hverdagen.

Det handler ikke om at være perfekte, men om at reflektere og lære mere om os selv og andre. Min guru Sri Krishan Mantri sagde altid ”we leave perfection up to God”. Som mennesker forsøger vi at blive bedre mennesker, og leve et etisk liv med andre “It’s maybe better to focus on peace of mind, more so than on enlightenment”. Hertil er yogaen en stor, livstransformerende, uerstattelig gave, som jeg er meget taknemmelig for at have i mit liv.

Så vi praktiserer det bl.a. ved at reflektere over vores handlinger i relation til andre. Vi lærer at lytte til vores eget etiske “kompas” sådan, at vi kan handle på en måde, hvor vi kan leve med os selv. Der er ingen tvivl om at vi sover bedre om natten når vi har gjort det så godt vi kan, og har været bevidste om vores intentioner og handlinger. Vi lærer både vores styrker, men også svagheder og skævheder bedre at kende, og hvordan vi kan korrigere og re-balancere dem med sensitiv opmærksomhed. I yoga balancerer vi sensitiv og bevidst opmærksomhed med en satvisk handlings-praksis plan. Sammen giver disse to principper positiv forandring og vækst.

I de klassiske yogaskrifter står der, at vores system (body-mind) er som en flod, der kan flyde i to forskellige retninger (YS, Sutra 1.12, Citta nadi, Vyasas Bhasyam). Den ene retning er imod vores bedste kapacitet, Selvet, intuitionen og den gode energi (sattva guna). Denne retning bliver automatisk styrket af en god daglig yoga praksis. Den anden retning er imod vores ringeste kapacitet, ubalance, tunghed og stagnation (tama guna). At kontrollere den anden retning er sværere, og kræver en god balance mellem praksis og viljestyrke.

Når vi kommer i gang med vores yoga praksis, åbner vi op for et positivt flow… men indtil vi får åbnet op, kan vi godt mærke modstand. Her er yogaen en disciplin, som vi praktiserer uanset hvordan vi har det, og når vi har praktiseret i nogen tid, viser det sig, at Alignment er en brusende kraftfuld energi, der åbnes op, som tager os i flodens bedste retning på alle planer, vi får skabt en positiv spiral. Så det handler om at praktisere med henblik på at få fat i den bedste retning.

Hvad er frugten af god Alignment?

Den højeste form for alignment er i vores intuition, og ifølge Patanjali åbner den sig først op for alvor ved årevis lang yoga- og meditationspraksis. Men i begyndelsen føler man næsten med det samme, at man har det bedre… en slags fornemmelse af flow i kroppen…. og det indre Selv begynder at skinne igennem os med stærkere og stærkere lys. Vi føler en visdom komme til os via kontakten til vores indre Selv. Vi bliver i stand til bedre at kunne diskriminere og mærke efter etisk, hvad der er rigtigt og forkert. På mange måder viser frugten sig i vores daglige liv, og i den måde vi er forankrede og hviler i os selv. Med indre overskud kan vi være mere til stede for andre, så frugten gavner mange.

Undervejs har vi rigtig mange tunge erindringer og oplevelser, som vi får renset ud i, og vi mærker gradvist mere og mere indre frihed. Der sker ligesom nogle skift, noget giver slip, og det har en stor helbredende kraft. Det kan komme uden ord… og opleves som en ren befrielse, at det kan komme uden at skulle psykologisere så meget over det. Det sker beyond.

Med det fulde alignment på alle planer er der en lethed (effortless ease) og ligesindet hed i alle livets aspekter (equanimity). Vi giver slip på vores klyngen os fast til selve livet og vores forventninger (detachment), og begynder at opleve livet mere som et universelt flow, der kommer til os. Mon ikke vi alle kender det, at have haft en god yogapraksis… og bagefter dufter græsset skønnere, alt i naturen har klarere farver og stærkere vibrationer[2].

Hvad ønsker du at bidrage med via bogen?

Jeg håber, at bogen må bidrage til at BKS Iyengars livsværk vil blive værdsat i mange år fremover. Her hjælper fokus på Alignment med til at skabe en forbindelse imellem Iyengar yogametoden og dens rødder dybt ind i de vediske skrifter, og det er meget vigtigt, mener jeg; at vi vedholdende gen-visiterer rødderne for vores dyrebare tradition.

Jeg håber også, at bogen må bringe inspiration til vores yogapraksis og livet generelt. Der er så mange smukke og værdifulde læringer i de gamle yogaskrifter, som jeg slet ikke kunne leve foruden. Det er en glæde at dele det med andre, som er blevet delt med mig.

Endelig håber jeg, at begrebet Alignment kan blive studeret og praktiseret på en mere holistisk måde sådan, at det vi lærer på yogamåtten, også kan blive bragt ind i vores daglige liv. I de år jeg har undervist i yoga filosofi, har der desværre været mange elever, der ikke har kendt så meget til Alignment, når det kommer til vores mentale, emotionelle og etiske liv. Men det er mindst lige så vigtigt. 

[1] Jf BKS Iyengar, Light on Yoga, part one 

[2] Jf. Yoga Sutras of Patanjali, sutra 1.12

Du kan købe bogen – ‘Yoga and Alignment – from the Upanishads to BKS Iyengar’ af Gitte Bechsgaard her