The effect of asanas (yoga poses) is to keep the
skin, cells, nerves, arteries, veins, respiratory and circulatory systems, digestive and escretory systems, mind, intelligence, and consciousness all clean and clear

BKS Iyengar

Hvad er IYENGAR® yoga?

Denne unikke yogaform er skabt af den verdenskendte inder BKS Iyengar (1918 – 2014) og hans familie, som videreudviklede og systematiserede mere end

 • 200 klassiske hatha yoga stillinger (asanas) – og
 • 14 åndedræts teknikker (pranayama)

Iyengar yoga er med andre ord helt klassisk hatha yoga struktureret på en vis og innovativ måde, så du opnår maksimal effekt af stillingerne –  uanset hvem du er, og hvilken krop, skade, skævhed, eller andre behov, du måtte have. Stort set alle kan være med. Du kan se et foto af BKS Iyengar ovenfor – på hans gamle dage.

Gennem IYENGAR® Yoga kan du udvikle

 • Mobilitet
 • Styrke
 • Udholdenhed
 • Balance
 • Smidighed
 • Koncentration
 • Opmærksomhed og kropsbevidsthed
 • Tilstedeværelse i kroppen

BKS Iyengar har viet hele sit liv til yogaen, og har hjulpet uendelig mange mennesker til at opnå balance, indre ro, glæde og til at hele alskens sår, sygdomme og ubalancer på sin vej.

Fra sit sted i Puna, Indien, the Ramamani Memorial Iyengar Yoga Centre (RIMYI), har han undervist og uddannet Iyengar yoga lærere, som kom rejsende til fra hele verden. BKS Iyengar lever ikke mere, men stedet ledes videre af hans familie.

Verdenskendt for sin høje kvalitet og certificerede læreruddannelse – din sikkerhed

Iyengar yoga er særligt kendt for sin høje kvalitet, og er udbredt i hele verden. Kriteriet for at kunne undervise i Iyengar yoga er nemlig, at du som Iyengar Yoga lærer tager en internationalt certificeret uddannelse, der tager minimum 6 år. Du forpligter dig samtidig til at forny dit certifikat årligt ved at dokumentere, at du praktiserer Iyengar yoga selv, og også selv modtager Iyengar yoga undervisning, der løbende udvikler dine kompetencer, viden og erfaringer på egen krop, sind og sjæl.

Som Iyengar yoga elev kan du derfor føle dig sikker og tryg, fordi du modtager yogaundervisning af høj, ensartet kvalitet, som er nænsom og møntet på dig og dine behov.

Fire særlige kendetegn ved IYENGAR® Yoga er

 1. Alignment – præcisionsarbejde
 2. Sequencing – en kombination af stillinger i effektfulde programmer
 3. Timing – af hvor lang tid eleven er i stillingerne, tilpasset den enkeltes formåen
 4. Anvendelse af hjælpemidler (props) – så du kan opnå bedst effekt af stillingerne

Alignment

Alignment handler om at skabe harmoni, balance, symmetri og sundhed for krop, psyke, sjæl og livsetik. Altså at leve livet fra etiske og spirituelle principper med et solidt fundament i vores evne til at udvikle os i forhold til vores højeste potentiale fysisk, mentalt og spirituelt.

Det er en naturlig præmis, at vi ofte er ude af balance; med andre gode ’danske’ ord mis alignede. Her kan vi bruge vores yoga praksis til at genetablere alignment – eller balancen. I Iyengar yoga har vi særligt fokus på arbejdet med kroppen gennem fysiske yoga stillinger (asanas). De er et vigtigt instrument og fundament for senere at arbejde på et mentalt, spirituelt og etisk plan. Men det er vigtigt, at vi starter med noget håndgribeligt, vi kender, blot vi husker, at det ikke er hele endemålet ift. alignment. Yoga stillingerne (asanas) er derfor kun et af de 8 limbs, som de gamle yoga filosofi tekster, Yoga Sutras, beskriver og uddanner os i.

Læs interview af Tine med Gitte Bechsgaard om Alignment her

Sequencing

BKS Iyengars erfarede principper for hvordan de enkelte stillinger og serier skal sættes sammen, så de tager hensyn til dine behov, alder, tilstand og formåen – og også, så vi sammen kan arbejde med bestemte temaer – eller arbejde os gradvist frem mod mere avancerede stillinger, der åbner op for ny energi. 

Timing

At holde stillingerne over tid for at opnå den gavnlige effekt på muskler, knogler, organer og nervesystem. Timingen varierer alt efter hvordan undervisningen er tilrettelagt, – hvilket tema, der undervises i – og hvilke behov og formåen du som elev har den pågældende dag. 

Props

Anvendelse af hjælpemidler eller yoga props som klodser, tæpper, stole og bælter. De muliggør støtte af dig og de andre elevers individuelle behov, og sikrer, at yogastillingerne kan opleves og give mening på flere forskellige måder. Derved er yogaundervisningen altid dynamisk og udforskende i sin form, og stiller særlige krav til din koncentration og opmærksomhed på stillingerne og din egen måde at modtage effekten af dem på, på måtten. 

BKS Iyengar tilføjede ofte brugen af en prop til en stilling, og så spurgte han eleverne:

 

What are we gaining – and what are we loosing?

BKS Iyengar

…hvorpå han fjernede prop-en, og gentog spørgsmålet igen. Og det fortsatte han med… Med andre ord insisterede han på at lære sine elever at have en udforskende og nysgerrig tilgang til det, at praktisere yoga – afhænging af dagsform og almen tilstand – og altid at forsøge at foretage intelligente, bevidste aktioner ift at variere og justere yoga stillingerne.

Light on Yoga – Light on Pranayama – Light on Life – Yoga – A gem for women

BKS Iyengar og hans familie har skrevet mange bøger og artikler om Iyengar Yoga, som er meget anvendt og som har inspireret mange, mange yogalærere og yoga praktiserende verden over. Ikke mindst fordi de er spækket med gode fotos af dem selv som modeller i de mange hatha yoga stillinger. Her kommer et par titler, som er særligt centrale for Iyengar Yoga undervisning generelt – og som også er fundamentet for undervisningen hos os. 

 • BKS Iyengar – Light on Yoga
 • BKS Iyengar – Light on Pranayama
 • BKS Iyengar – Light on Life
 • Geeta Iyengar (BKS Iyengars datter) – Yoga – a gem for women 

Om Ikke-volds princippet Ahimsa (Sanskrit)

Centralt i Iyengar Yoga undervisningen er flere etiske principper – de såkaldte yamas og niyamas. Ikke-volds princippet (ahimsa) er et af dem, og det er centralt for at vi selv kan lære at mærke efter og undgå skader. Samtidig sikrer vi også bæredygtighed i vores yoga praksis, så vi kan blive ved med at praktisere hele livet – uanset alder og skavanker – og altså ikke blive overbelastet, lave skader på os selv eller slidt op af yogaen.

Det kan betyde, at du med alderen skal ændre din praksis ved at udelade nogen stillinger og modificere andre. Endnu andre stillinger skal måske intensiveres eller gentages oftere.

Guruji Iyengar formulerede bl.a. denne stræben efter balance og bæredygtighed gennem ahimsa sådan her….

Todays’ practice should not destroy your practice of tomorrow

BKS Iyengar

Det siger vores elever

Det er et plus, at jeg har kunnet videreudvikle redskaberne ved andre

Iyengar yogacentre i forbindelse med mit arbejde i udlandet.

Det er en stor verdensomspændende familie.

 

Malene, elev siden 2012

Stemningen er tryg og venlig, hvilket gør,

at man tør kaste sig ud i de noget mere udfordrende stillinger

som hoved- og skulderstand.

 

Katarina, elev siden 2015 

Dette mærke kan kun anvendes af certificerede Iyengar yoga lærere, som underviser ægte Iyengar Yoga. Dette Iyengar Yoga lærer certifikat er et tegn på excellence, klarhed og dybde af forståelse. For at være en certificeret Iyengar yoga lærer, og for at kunne anvende dette mærke, skal læreren være ordentligt uddannet, trænet, certificeret og vedligeholde hans eller hendes udvikling.