The effect of asanas (yoga poses) is to keep the
skin, cells, nerves, arteries, veins, respiratory and circulatory systems, digestive and escretory systems, mind, intelligence, and consciousness all clean and clear

BKS Iyengar

Hvad er IYENGAR® yoga?

Denne unikke yogaform er skabt af den internationalt anerkendte inder BKS Iyengar (1918 – 2014) og hans familie, som har videreudviklet og systematiseret mere end

 • 200 klassiske hatha yoga stillinger (asanas) – og
 • 14 åndedræts teknikker (pranayama)

Iyengar yoga er med andre ord klassisk hatha yoga struktureret på en vis, innovativ og pædagogisk måde, så du opnår maksimal effekt af stillingerne –  uanset hvem du er, og hvilken krop, skade, skævhed, eller andre behov, du måtte have. Stort set alle kan være med. Du kan se et foto af BKS Iyengar ovenfor – på hans gamle dage.

Gennem IYENGAR® Yoga kan du udvikle

 • Mobilitet
 • Styrke
 • Udholdenhed
 • Balance
 • Smidighed
 • Koncentration
 • Opmærksomhed og kropsbevidsthed
 • Tilstedeværelse i kroppen

BKS Iyengar overlevede svær, livstruende sygdom i barndommen – gennem en intens yoga praksis i sine ungdomsår. Han viede derefter hele sit liv til hatha yogaen, som han forædlede ved at introducere anvendelse af diverse hjælpemider således, at alle hans elever kunne opnå maksimal effekt, heling, og selvomsorg i de mange yoga stillinger. Dette dedikerede arbejde opnåede han international anerkendelse for, og han har hjulpet millioner af mennesker verden over til at finde heling ved effekterne af deres yoga praksis – trods skader, traumer, alder, evt handicap, sygdomme og andre udfordringer. Han har derved også hjulpet uendelig mange mennesker til – ved at følge struktureret undervisning i Iyengar yoga (hatha yoga) og have en daglig egen hjemme yogapraksis – at opnå balance, indre ro, glæde og resiliens i forhold til livets ups and downs…..

Fra sit sted i Puna, Indien, the Ramamani Memorial Iyengar Yoga Centre (RIMYI), har han i mere end 70 år undervist og uddannet Iyengar yoga lærere, som kom rejsende til fra hele verden. BKS Iyengar lever ikke mere, men stedet drives videre af hans familie.

Verdenskendt for sin høje kvalitet og certificerede læreruddannelse – din sikkerhed og tryghed

Iyengar yoga undervisning er hatha yoga – hvis effekt er styrket ved anvendelsen af hjælpemider, og som er dybt forankret og tro mod den klassiske yogafilosofi, Yoga Sutras of Patanjali. Den er særligt kendt for sin høje kvalitet, og er udbredt i hele verden.

Certificerede Iyengar yoga lærere har bestået en internationalt certificeret uddannelse, der tager minimum 6 år. Du forpligter dig som lærer samtidig til at forny dit certifikat årligt ved at dokumentere, at du praktiserer Iyengar yoga selv, og modtager kvalificeret Iyengar yoga undervisning, der løbende udvikler dine kompetencer, praksis niveau, viden og erfaringer på egen krop, sind og sjæl – udelukkende af certificerede Iyengar yoga lærere med et højere certificerings niveau. Derved sikres den enkelte lærers vedvarende udvikling og voksende erfaring.

Som Iyengar yoga elev kan du derfor føle dig sikker og tryg, fordi du modtager yogaundervisning af høj, ensartet kvalitet, som er nænsom og møntet på at møde og hjælpe dig – med netop dine behov.

Fire særlige kendetegn ved IYENGAR® Yoga er

 1. Alignment – præcisionsarbejde
 2. Sequencing – en kombination af stillinger i effektfulde programmer
 3. Timing – af hvor lang tid eleven er i stillingerne, tilpasset den enkeltes formåen
 4. Props – anvendelse af hjælpemidler – så du kan opnå bedst mulig støtte og effekt af stillingerne

Alignment

Alignment handler om at skabe harmoni, balance, symmetri og sundhed for krop, psyke, sjæl og livsetik. Altså at leve livet fra etiske og spirituelle principper med et solidt fundament i vores evne til at udvikle os i forhold til vores højeste potentiale fysisk, mentalt og spirituelt.

Det er en naturlig præmis, at vi ofte er ude af balance; med andre gode ’danske’ ord mis alignede. Her kan vi bruge vores yoga praksis til at genetablere alignment – eller balancen. I Iyengar yoga har vi særligt fokus på arbejdet med kroppen gennem fysiske yoga stillinger (asanas). De er et vigtigt instrument og fundament for senere at arbejde på et mentalt, spirituelt og etisk plan. Men det er vigtigt, at vi starter med noget håndgribeligt, vi kender, blot vi husker, at det ikke er hele endemålet ift. alignment. Yoga stillingerne (asanas) er derfor kun et af de 8 limbs, som de gamle yoga filosofi tekster, Yoga Sutras, beskriver og uddanner os i.

Læs interview af Tine med Gitte Bechsgaard om Alignment her

Sequencing

BKS Iyengars erfarede principper for hvordan de enkelte stillinger og serier skal introduceres og kombineres, så de tager hensyn til dine behov, alder, tilstand og formåen – og også, så vi sammen kan arbejde med bestemte temaer – eller arbejde os gradvist og sikkert frem mod mere avancerede stillinger, der åbner op for ny energi. En god sekvens en forudsætning for at du kan komme til at arbejde i de mere avancerede stillinger med sikkerhed og lethed.

Timing

At holde stillingerne over tid for at opnå den gavnlige effekt på muskler, knogler, organer og nervesystem – med andre ord bygges her stabilitet op for at kunne opnå en god effekt. BKS Iyengar beskriver metoden som ‘Meditation in action’ – dvs du opbygger muligheden for både at være afslappet og fokuseret i stillingen samtidig. Timingen varierer alt efter hvilket tema, der undervises i – og hvilke behov og formåen du som elev har.

Props

Anvendelse af hjælpemidler eller yoga props som klodser, tæpper, stole og bælter. De muliggør støtte af dine individuelle behov, og sikrer, at yogastillingerne kan opleves og mærkes på flere forskellige måder. Du kan med fordel bruge props til at arbejde med dine stivheder, skævheder, manglende styrke, arvæv eller skader. Derved er yogaundervisningen altid dynamisk og udforskende i sin form, og stiller særlige krav til din koncentration og indre opmærksomhed i stillingerne – og til din egen måde at modtage effekten af dem på, på måtten. 

BKS Iyengar tilføjede ofte brugen af en prop til en stilling, og så spurgte han eleverne: 

What are we gaining – and what are we loosing?

BKS Iyengar

…hvorpå han fjernede prop-en, og gentog spørgsmålet igen. Og det fortsatte han med… med andre ord insisterede han på at lære sine elever at have en udforskende og nysgerrig tilgang til det, at praktisere yoga – afhænging af dagsform og almen tilstand – og altid at forsøge at foretage intelligente, bevidste aktioner ift at variere og justere yoga stillingerne.

Vores lærebøger er alle spækket med BKS Iyengars livsvisdom og yogaerfaring:
Light on Yoga I Light on Pranayama I Light on Life I Yoga – A gem for women

BKS Iyengar og hans familie har skrevet mange bøger og artikler om Iyengar Yoga, som er meget anvendt og som har inspireret mange, mange yogalærere og yoga praktiserende verden over. Ikke mindst fordi de er spækket med gode fotos af dem selv som modeller i de mange hatha yoga stillinger – og diverse beskrivelser af helende effekter af hver asana – såvel som mange terapeutiske yogaprogrammer. Her kommer et par titler, som er særligt centrale for Iyengar Yoga undervisning generelt – og som også er fundamentet for undervisningen hos os. 

 • BKS Iyengar – Light on Yoga
 • BKS Iyengar – Light on Pranayama
 • BKS Iyengar – Light on the Yoga Sutras of Patanjali
 • BKS Iyengar – Light on Life
 • Geeta Iyengar (BKS Iyengars datter) – Yoga – a gem for women 

Light comes to a person who extends his awareness a little more than seems possible

BKS Iyengar

Om Ikke-volds princippet Ahimsa (Sanskrit)

Centralt i Iyengar Yoga undervisningen er flere etiske principper – de såkaldte Yamas og Niyamas, som er beskrevet i Yoga Sutras of Patanjali (de 2 første yoga trin) – og i Light on Yoga.

Ikke-volds princippet (ahimsa) er et af dem, og det er centralt for at vi selv kan lære at mærke efter og undgå skader. Samtidig sikrer vi også bæredygtighed i vores yoga praksis, så vi kan blive ved med at praktisere hele livet – uanset alder, slid og skader – og altså ikke blive overbelastet, gøre skade på os selv – eller blive slidt op af yogaen.

Med alderen skal du løbende justere din praksis ved at udelade nogen stillinger, og modificere andre. Endnu andre stillinger skal intensiveres og/eller gentages oftere. Det samme, hvis du får en skade – her kan yogaen næsten altid hjælpe dig med at arbejde med skaden, så den heler op.

Guruji Iyengar formulerede bl.a. denne stræben efter balance og bæredygtighed gennem ahimsa sådan her….

Todays’ practice should not destroy your practice of tomorrow

BKS Iyengar

Det siger vores elever

Det er et plus, at jeg har kunnet videreudvikle redskaberne ved andre

Iyengar yogacentre i forbindelse med mit arbejde i udlandet.

Det er en stor verdensomspændende familie.

 

Malene, elev siden 2012

Stemningen er tryg og venlig, hvilket gør,

at man tør kaste sig ud i de noget mere udfordrende stillinger

som hoved- og skulderstand.

 

Katarina, elev siden 2015 

Dette kvalitetsmærke viser, at din yogalærer er certificeret Iyengar yoga lærer. For at blive certificeret, og for at kunne anvende dette mærke, er læreren internationalt eksamineret efter grundig, mangeårig træning og uddannelse i metoden.  Læreren skal i øvrigt løbende vedligeholde og opkvalificere sine undervisnings kompetencer, og have en stabil egen yoga praksis, hvilket læreren forpligter sig til at dokumentere på årlig basis. Certifikatet er således et tegn på excellence, klarhed og forståelsesdybde.